Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

bajaderka
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova vialittlewhitelies littlewhitelies

September 18 2018

bajaderka
3762 cd27 500
Marcin Jamiołkowski, Prawdziwy horror („Pismo” nr 08)
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viaoll oll
bajaderka
3979 f32c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlewhitelies littlewhitelies
bajaderka
Reposted fromFlau Flau viajanuschytrus januschytrus

July 27 2017

bajaderka
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams

June 19 2017

bajaderka

March 13 2017

8357 2d7c 500

myalaparisienne:

©Dmitry Borisov

Reposted fromamatore amatore
1094 eea9 500
Reposted fromamatore amatore

February 22 2017

bajaderka
9338 e8d3
Reposted frombeyooonce beyooonce viashampain shampain

July 09 2015

bajaderka
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna

May 20 2015

bajaderka
2781 9545

May 15 2015

bajaderka
6577 309d 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialottee lottee

April 17 2015

bajaderka
2465 d7d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely

February 22 2015

bajaderka
5659 5ebc
Reposted fromscorpix scorpix vialittlewhitelies littlewhitelies

February 09 2015

8722 5e06
Reposted fromladies ladies viaoll oll

February 03 2015

bajaderka
0874 4fd1 500
Reposted fromhepke hepke viaret ret

January 04 2015

bajaderka

December 25 2014

bajaderka
jeśli ktoś tęskni powinien dążyć do kontaktu
— if i stay
Reposted frommdjg mdjg viamezzanine mezzanine

October 15 2014

bajaderka
bajaderka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl