Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2014

2563 a2d7 500

Alva Bernadine

Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamuerto muerto
bajaderka
4676 03a3 500
Reposted fromMuppet Muppet viamuerto muerto
bajaderka
Cisza ma kształt Twojej nieobecności
— Ochocki, Vithren, "Chuj, jak grafomania to grafomania, drukujemy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamishasta mishasta

May 31 2014

8083 0203

fuckyeahhairstyle:

Bouncy curls

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viasavor savor

May 08 2014

bajaderka
9438 5b83 500
Reposted fromrol rol

May 06 2014

bajaderka

Posyłam ci bezdomne moje serce.

Co chcesz z nim zrób.

— Julian Tuwim
Reposted fromobliviate obliviate viasmorzando smorzando
bajaderka
- Znowu się pan kłóci?
- Z panią zawsze. Nie znam osoby, która by się ładniej oburzała.
— Bolesław Prus

May 05 2014

bajaderka
Chciałabym ci coś takiego zrobić, żebyś nie mógł beze mnie żyć, żebyś nie mógł o mnie zapomnieć.
— Jerzy Sosnowski, "Apokryf Agłai"
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viamishasta mishasta
bajaderka

May 02 2014

bajaderka
1159 7028 500
100% Polish .
Reposted fromonanowa onanowa viapl pl

May 01 2014

0025 ce42 500

Kate Winslet, 1996.

2436 0755 500

#TheList: Coming Up Roses

Photo Credit: Camilla Akrans

Reposted fromcuty cuty viaoll oll
bajaderka
Reposted fromhalucine halucine viatbtf tbtf
bajaderka
Tak bardzo boję się stracić coś, co kocham, że nie chcę kochać niczego.
— Jonathan Safran Foer
Reposted fromoutline outline viamishasta mishasta

April 27 2014

bajaderka

Ten moment był nasz - ułamek czasu zawieszony między dwiema sekundami

— Alessandro Baricco
bajaderka
Będziesz moim początkiem, przebudzeniem i snem.
— Bracia - Za szkłem
bajaderka
Zawsze musi istnieć równowaga – coś za coś, nic za darmo. Szczęście wystawia ludziom swoje rachunki.
— Dorota Terakowska
Reposted fromoddity oddity viapannalu pannalu
bajaderka
Ileż razy, żeby nazwać to, co czuję, musiałem to najpierw przeczytać.
— Andrzej Franaszek, "Poezja jak bluza z kapturem", "Magazyn Świąteczny. Gazeta Wyborcza", 22-23.03.14
Reposted from1923 1923 vialittlewhitelies littlewhitelies

April 23 2014

bajaderka
0916 7a99
Reposted fromrol rol
bajaderka
Reposted fromunnamedporn unnamedporn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl