Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

bajaderka
Mówili: pij wina tylko dobre i z zaufanymi ludźmi. Tak więc, proszę Pana, piję sama. 
— Joanna Dams

June 19 2017

bajaderka

March 13 2017

8357 2d7c 500

myalaparisienne:

©Dmitry Borisov

Reposted fromamatore amatore
1094 eea9 500
Reposted fromamatore amatore

February 22 2017

bajaderka
9338 e8d3
Reposted frombeyooonce beyooonce viashampain shampain

July 09 2015

bajaderka
Bo jeśli kochało się jakąś osobę raz w życiu, to zawsze będzie się do niej coś czuło.
— Bezimienna

May 20 2015

bajaderka
2781 9545

May 15 2015

bajaderka
6577 309d 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter vialottee lottee

April 17 2015

bajaderka
2465 d7d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaohwowlovely ohwowlovely

February 22 2015

bajaderka
5659 5ebc
Reposted fromscorpix scorpix vialittlewhitelies littlewhitelies

February 09 2015

8722 5e06
Reposted fromladies ladies viaoll oll

February 03 2015

bajaderka
0874 4fd1 500
Reposted fromhepke hepke viaret ret

January 04 2015

bajaderka

December 25 2014

bajaderka
jeśli ktoś tęskni powinien dążyć do kontaktu
— if i stay
Reposted frommdjg mdjg viamezzanine mezzanine

October 15 2014

bajaderka
bajaderka

October 10 2014

1233 4b65 500
Reposted fromamatore amatore viastragan-ze-snami stragan-ze-snami

August 23 2014

bajaderka
docenisz dopiero gdy stracisz, stracisz gdy nie docenisz..
— jebaneŻYCIE
Reposted frombomdia bomdia vialittlewhitelies littlewhitelies
bajaderka
I oczywiście znowu mi się śniłeś. Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— Agnieszka Osiecka do Jeremiego Przybory
Reposted fromchloestephenson chloestephenson viacarre carre

August 07 2014

bajaderka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl